Pełna nazwa organizacji:

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Obszar działania:

– ekonomia społeczna,

– aktywizacja społeczno-zawodowa,

– integracja społeczności lokalnych,

– usługi społeczne

Odbiorcy działań:

– mieszkańcy,

– grupy nieformalne,

– organizacje pozarządowe,

– przedsiębiorstwa społeczne

Dane kontaktowe:

Maciej Bielawski email: m.bielawski@eswip.pl, tel.: 55/236 17 16