Pełna nazwa organizacji: Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Obszar działania:

Wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie:
a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) przeciwdziałanie patologiom – a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii,
c) ograniczaniu bezrobocia,
d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,
e) oświaty i wychowania,
f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu,
g) ochrony środowiska,
h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości,
i) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym,
– wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta

Odbiorcy działań:

– mieszkańcy Elbląga oraz powiatu elbląskiego

Dane kontaktowe:

ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, email: biuro@fundacja.elblag.pl , tel.: 55/236 98 88

Forma usługi:

– bezpłatne