Pełna nazwa organizacji: ESPH im. Św Łazarza LAZARUS

Obszar działania:

– usługi społeczne i środowiskowe na rzecz osób niesamodzielnych niepełnosprawnych

Odbiorcy działań:

– osoby niesamodzielne niepełnosprawne

Dane kontaktowe:

ul. Skrzydlata 15a, 82-300 Elbląg, email: lazaruselblag@poczta.onet.pl

Forma usługi:

– płatne

– bezpłatne