Pełna nazwa organizacji: Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie, Oddział Rejonowy PCK w Elblągu

Obszar działania:

– miasto i gmina Elbląg

Odbiorcy działań:

– mieszkańcy Elbląga

Dane kontaktowe:

Kierownik OR PCK w Elblągu, Plac Słowiański 13-14, 82-300 Elbląg, tel.: 55/232 52 58

Forma usługi:

– płatne

– bezpłatne