Pełna nazwa organizacji: Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom „ PRO – FAMILIA”

Obszar działania:

– Miasto Elbląg

Odbiorcy działań:

– osoby niepełnosprawne m.in. osoby chore psychiczne i z innymi zaburzeniami psychicznymi, ich rodziny i opiekunowie oraz wszystkie osoby potrzebujące wsparcia psychicznego

Dane kontaktowe:

ul. Zamkowa 16a, 82-300 Elbląg, email: pro_familia@vp.pl, www.profamilia.elblag.pl,  tel.: 55/625 61 63

Biuro Stowarzyszenia czynne jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 – 18:00

Forma usługi:

– bezpłatne