Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

Obszar działania:

– edukacja, zatrudnienie i integracja społeczna

Odbiorcy działań:

– mieszkańcy, rodziny z Elbląga i powiatów ościennych

Dane kontaktowe:

ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg, email: tpdzo@o2.pl, tel.: 55/233 82 10

Forma usługi:

– płatne

– bezpłatne