Pełna nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy Horyzont

Obszar działania:

– Elbląg

Odbiorcy działań:

– uczniowie elbląskich szkół i uczelni

Dane kontaktowe:

ul. Pocztowa 2, 82-300 Elbląg, email: t.bartnicki@wp.pl, tel.: 600085789

Forma usługi:

– płatne

– bezpłatne