Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech”

Obszar działania:

– wsparcie seniorów i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu dzieciom, wspieranie dzieci

Odbiorcy działań:

– seniorzy, rodziny w trudnej sytuacji, dzieci

Dane kontaktowe:

email: wystarczy1usmiech@wp.pl

Forma usługi:

– bezpłatne