W MOPS pracuję od 1992r. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. kart parkingowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.