Prywatnie wolny czas lubię spędzać aktywnie m. in. podróżując.