Elbląskie Centrum Usług Społecznych przystąpiło do realizacji Modułu I w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022.

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie następujących usług wynikających z rozeznanych potrzeb tj.:
– wsparcie społeczne tj. wspólne spędzanie czasu z seniorem, spacery, rozmowy
– ułatwienie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
– wsparcie psychologiczne
– wsparcie w czynnościach dnia codziennego tj. towarzyszenie podczas spacerów, wyprowadzenie psa, dostarczenie seniorom zakupów.

Usługa wolontariatu kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Senior do udziału w Programie zgłasza się poprzez:

– ogólnopolską infolinię pod numerem 22 505 11 11
– kontakt z pracownikiem ECUS pod numerem 55 625 61 09

W roku 2022 Gmina Miasto Elbląg otrzymała w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie na realizację Programu w kwocie: 235 000,00 zł.

Klauzula informacyjna RODO