Już w czwartek 6 października wystartują kolejne warsztaty specjalistyczne dla rodziców. Tym razem do udziału w warsztatach zachęcamy rodziców, których dzieci doświadczają trudności z przejściem od nauczania zdalnego do nauczania stacjonarnego ale również tych rodziców, którzy dostrzegają w swoich rodzinach problem zagrożenia cyfrowego. Warsztaty poprowadzi doświadczony psycholog. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zachęcamy do zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie Formularz zgłoszeniowy telefonicznie lub w Punkcie Przyjęć Klienta przy ul. Winnej. Każdy uczestnik otrzyma po zakończeniu certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Usługa społeczna pn. Warsztaty specjalistyczne dla rodzin będzie realizowana w ramach projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.