Usługi społeczne to wspólne działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie aktualnych potrzeb. Usługa społeczna żeby spełniać prawidłowo swoją funkcję musi bazować na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców gmina miasta Elbląg informujemy, że czynna jest skrzynka „Zgłoś potrzebę”. Jeżeli uważacie Państwo, że brakuje dla mieszkańców usług społecznych wystarczy kliknąć w link i wpisać te konkretne usługi. Drodzy Państwo naprawdę wystarczą 2 – 3 wyrazy opisujące czego potrzebujecie Wy lub inne osoby z waszego otoczenia. Proponujemy zobaczyć w zakładce Usługi Społeczne 2022 jakie usługi świadczyło Elbląskie Centrum Usług Społecznych od stycznia 2022 do grudnia 2022 roku  dla mieszkańców Elbląga. Łącznie dostępnych było 20 usług dla różnych grup mieszkańców. Może tam znajdziecie Państwo inspiracje czego wam brakuje i z czego chętnie skorzystalibyście jako mieszkańcy Elbląga.

Aktualnie podejmujemy działania, które umożliwią nam realizować dla Państwa usługi społeczne w 2023 roku. Zachęcamy, aby śledzić tą zakładkę, bo będziemy w niej na bieżąco umieszczać informacje o dostępnych usługach. Na ten moment kontynuowana jest usługa teleopieki dla osób, które z niej korzystają, ale planujemy zwiększyć liczbę miejsc.
Informacje na temat dostępnych usług będzie można również uzyskać:
1) Osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta przy ul. Winnej 9
2) Telefonicznie pod numerami telefonu
55 625 61 20 lub 55 625 61 30