Elbląskie Centrum Usług Społecznych od stycznia 2022 roku  świadczy usługi społeczne dla mieszkańców Elbląga. Pakiet usług systematycznie wzbogaca się o kolejne. Dziś mamy do zaoferowania 20 usług w tym 4 w pakiecie Środowiskowa opieka okresowa i 4 w ramach spotkań ze specjalistami. Szczegóły na temat każdej z usług, aktualnie dostępnych w ofercie ECUS, znajdziecie Państwo w zakładkach widocznych po lewej stronie.

Jak zgłosić potrzebę  skorzystania  usług?

 1. Zdalnie – wypełniając formularz poniżej
 2. Osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta przy ul. Winnej 9
 3. Telefonicznie pod numerami telefonu 55 625 61 20 lub 55 625 61 30
 4. Jednocześnie przypominamy, że czynna jest skrzynka „Zgłoś potrzebę”. Wystarczy kliknąć w link


Formularz zgłoszeniowy

  Wybierz usługę:

  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba, która z uwagi na stan zdrowia wymaga monitorowania jej sytuacji i szybkiego reagowaniaukończony 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba z niepełnosprawnościąosoba niesamodzielna, u której stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmudziecko z orzeczeniem niepełnosprawności (przejazd wraz z opiekunem)ukończony 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawnościosoba niesamodzielna, u której stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmuosoba, która ukończyła 75 rok życia i jest osobą samotną lub zamieszkująca wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba, która jest rodzicem / opiekunem potrzebującym wsparcia w pełnieniu swojej roli
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba poniżej 19 roku życia, wymagająca diagnozy w celu ewentualnego określenia kierunku dalszej pracy terapeutycznej
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba która nie ukończyła 19 roku życia
  USŁUGA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE KORZYSTAJĄ Z USŁUG NP. OPIEKUŃCZYCH LUB WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba, które zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymaga opieki okresowej z powodu nagłych zdarzeń losowych np. wypadku i nie jest w ostrej fazie choroby psychicznejopiekun faktyczny osoby wymagającej opieki okresowej

  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawnościosoba niesamodzielna, u której stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmuosoba, która ukończyła 75 rok życia i jest osobą samotną lub zamieszkującą wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawnościosoba niesamodzielna, u której stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmuosoba, która ukończyła 75 rok życia i jest osobą samotną lub zamieszkałą wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  małżeństwo lub związek partnerski będący w kryzysie
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  osoba i rodzina w kryzysieosoba, która ukończyła 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  rodzina w kryzysieosoba, która ukończyła 75 rok życia
  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:
  rodzic, który potrzebuje porad specjalistów z różnych dziedzin
  Z przykrością informujemy, że limit miejsc na terapię logopedyczną został wyczerpany.


  Zgłaszam potrzebę usługi dla:
  Podaj nr telefonu do kontaktu:  Dane osoby zgłaszającej:


  Podaj nr telefonu do kontaktu: