Formularz zgłoszeniowy na usługi w roku 2023:

  Wybierz usługę:

  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:

  osoba z niepełnosprawnościąosoba niesamodzielna, u której stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmudziecko z orzeczeniem niepełnosprawności (przejazd wraz z opiekunem)ukończony 75 rok życia

  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:

  osoba która nie ukończyła 19 roku życia

  Wybierz specjalistę:

  Zaznacz warunki jakie spełnia osoba, której dotyczy zgłoszenie:

  rodzic, który potrzebuje porad specjalistów z różnych dziedzin

  Zgłaszam potrzebę usługi dla:
  Podaj nr telefonu do kontaktu:

  Dane osoby zgłaszającej:


  Podaj nr telefonu do kontaktu: