Usługa społeczna pn. Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji skierowana jest do mieszkańców Elbląga:

 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osób niesamodzielnych, u których stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu
 • osób, które ukończyły 75 rok życia i są osobami samotnymi lub zamieszkują wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą społeczną Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu: 55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji potrzeb finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Odbiorca może skorzystać z usługi maksymalnie cztery razy w ciągu jednego roku, co oznacza że z listy dostępnych usług należy wybrać cztery usługi, które zostaną zrealizowane w ciągu jednego roku.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania Odbiorcy usługi.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • regulację/uszczelnianie drzwi
 • regulację/uszczelnianie okien
 • montaż/wymianę spłuczki, deski klozetowej
 • naprawę, nasmarowanie, wymianę zawiasów; wyregulowanie zamków, klamek, gałek, uchwytów w drzwiach i szafach
 • montaż półek, luster, obrazów, karniszy, uchwytów i wieszaków
 • wymianę uszczelek w kranach, słuchawek, węży prysznicowych, baterii łazienkowych, podłączeń spłuczki
 • drobne naprawy mebli (skręcenie lub sklejenie)
 • podłączenie pralki, zmywarki
 • montaż gniazdka elektrycznego/włącznika prądu
 • udrażnianie zatkanych rur, wymianę syfonów
 • uszczelnianie silikonem przecieków (wanna, brodzik, zlew, umywalka)
 • montaż rolet pokojowych wewnętrznych
 • odpowietrzanie kaloryferów
 • naprawę listwy przypodłogowej
 • montaż żyrandola
 • wymianę żarówek

inne drobne naprawy, które zostaną zaakceptowane przez Realizatora usługi

REGULAMIN