Elbląskie Centrum Usług Społecznych od stycznia 2022 roku  świadczyło  usługi społeczne dla mieszkańców Elbląga. Łącznie dostępnych było 20 usług dla różnych grup mieszkańców.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i korzystanie z usług społecznych dostępnych w 2022 roku.