SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE: 61.200 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 61.200 zł

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, do skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany jest w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W czasie gdy osoba niepełnosprawna ma zapewnioną opiekę, opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków czy załatwić swoje sprawy prywatne.

Realizatorem zadania jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Elblągu, ul. 1 Maja 1, 82 – 300 Elbląg.

Rekrutacja do programu rozpoczyna się 25.04.2022r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 502-736-513.

http://www.elblag.psoni.org.pl/psouu/index.php?option=com_content&view=article&id=185