Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu przyjęcia „Elbląskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Elbląski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej ma na celu rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych sytuacjach. Dotyczy zarówno rodzin wymagających wsparcia, rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych.

Konsultacje społeczne potrwają od 23 listopada do 4 grudnia 2023 roku.

W tym czasie będzie można zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi w formie elektronicznej na adres : justyna.rybak@ecus.pl, przy wykorzystaniu formularza (załącznik).

Elbląski Program 2024-2026