„Polszczyzna na wesoło” to temat przewodni ostatniego spotkania, które odbyło się w Klubie Seniora. Inspiracją do zorganizowania zajęć o tematyce językowej były warsztaty teatralne, w których ostatnio uczestniczyli klubowicze pod fachowym okiem specjalisty.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, która pokazała jak można bawić się językiem polskim, jak język może służyć rozrywce, jak gry słowne i zabawy lingwistyczne mogą wydobyć nowe zaskakujące treści. Po dawce informacji teoretycznej seniorzy m.in. wzięli udział w rozluźniającej gimnastyce buzi i języka, ćwiczeniu polegającym na wymyślaniu słów z określonych liter itp.

Następnie uczestnicy losowali kolorowe karteczki z „łamańcami językowymi” i starali się je w sposób poprawny odczytać na głos. Dla niektórych seniorów okazało się to prawdziwym wyzwaniem. Uwieńczeniem spotkania było losowanie i czytanie sobie wzajemnie trudnych do wypowiedzenia fraz. Przez cały czas trwania zajęć atmosfera była serdeczna i pełna uśmiechu. Seniorzy chętnie brali udział we wszystkich zabawach i ćwiczeniach, co sprawiło, że spotkanie było nie tylko edukacyjne, ale także bardzo przyjemne. Nie zabrakło dobrej zabawy połączonej z usprawnianiem narządów mowy i dykcji.