W Klubie Seniora odbyły się bardzo ciekawe zajęcia, podczas których uczestnicy mogli stworzyć kolaże. Zaproponowaliśmy by ich tematem był sam Klub. Seniorzy otrzymali kartki, na których tworzyli prace. Następnie pomocą służyły im gazety i grupowe zdjęcia z wcześniejszych zajęć, na których widoczne były ich uśmiechnięte twarze. Seniorzy z dużym zaangażowaniem przystąpili do pracy. Wkładali w swoje prace dużo serca i zaangażowania. Efekty były zaskakujące – każdy kolaż był inny, ale wszystkie łączyła jedna rzecz: ogromna sympatia do Klubu.

Zajęcia te były nie tylko czasem twórczego działania, ale też okazją do wyrażenia swoich uczuć, do śmiechu i integracji.