• Komu przysługuje dofinansowanie
 • Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych istniejących co najmniej 2 lata. 
 • Co podlega ocenie wniosku Przy ocenie złożonych wniosków i ustaleniu wysokości dofinansowania zwraca się  szczególną uwagę na:1) spełnienie wymogu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów,
  2) zakres przedsięwzięcia,
  3) promocję aktywnego trybu życia,
  4) procentowy udział osób niepełnosprawnych w realizacji zadania.

   

  Wysokość dofinansowania

   Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 6.000,00 dla jednego wnioskodawcy, ale nie więcej niż do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych środków własnych, w tym pozyskanych z innych źródeł.

  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

  Maksymalnie dofinansowanie  może dotyczyć 2 zadań dla tego samego wnioskodawcy.

   

  Wymagane dokumenty

  Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie :

  – Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych
  – Status prawny,
  – Aktualny wypis z rejestru sadowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
  – Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
  – Zaświadczenie z banku o numerze konta i informacji o ewentualnych zadłużeniach Wnioskodawcy.

   

  Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie

  Wnioski należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

   

  Druki do pobrania:

 • oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą