Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, iż osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rehabilitacji społecznej  realizujemy następujące zadania :

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych;
 3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych;
 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się;
 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
 6. Dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji;
 8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji;

Aktualne kryterium dochodowe od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

 • 3 117,61 zł – na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 4 052,89 zł – w przypadku osoby samotnej

Wnioski przyjmowane są osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta przy ul. Winnej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie informujemy, iż od 02.01.2022 r. wnioski można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia). Dostęp do SOW jest bezpłatny, korzystanie z niego wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie z środków PFRON jest złożenie wniosku wraz kompletem dokumentów.

Zasady przyznawania dofinansowania do realizowanych zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Realizacją zadania w Elbląskim Centrum Usług Społecznych zajmuje się Dział Dodatków, Ulg i Uprawnień

 • Joanna Świderska tel. (55) 625-61-81

Turnusy rehabilitacyjne

 • Dorota Zając tel. (55) 625-61-82

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

 • Katarzyna Falkenberg tel. (55) 625-61-94

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji,

sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych dla organizacji.

Dofinansowania w ramach programów: