Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2023 roku wszystkie wnioski w ramach rehabilitacji społecznej obsługiwane będą za pośrednictwem systemu informatycznego SOW.

 Dostęp do SOW jest bezpłatny, korzystanie z niego wymaga jedynie posiadania narzędzia autoryzacji – profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Zachęcamy do składania wniosków w systemie elektronicznym.

System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, iż osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rehabilitacji społecznej  realizujemy następujące zadania :

  1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych;
  3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych;
  4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się;
  5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
  6. Dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla instytucji;
  8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Aktualne kryterium dochodowe od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

  • 3 770,18 zł – na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 4 901,23 zł – w przypadku osoby samotnej

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie z środków PFRON jest złożenie wniosku wraz kompletem dokumentów.

Zasady przyznawania dofinansowania do realizowanych zadań ze środków PFRON w 2024 roku

Zasady przyznawania dofinansowania do realizowanych zadań ze środków PFRON w 2023 roku

Realizacją zadania w Elbląskim Centrum Usług Społecznych zajmuje się Dział Dodatków, Ulg i Uprawnień

Martyna Pestrakiewicz tel. (55) 625-61-81 – Turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji, Aktywny Samorząd Moduł I obszar A, B i D

Gabriela Wencius tel. (55) 625-61-82 – Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, Aktywny Samorząd Moduł II

Katarzyna Falkenberg  i Dorota Zając tel. (55) 625-61-94 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych dla instytucji. Aktywny Samorząd Moduł I obszar C, Program Samodzielność-Aktywność-Mobilność, Program Wyrównywania różnic między regionami III

Dofinansowania w ramach programów: