Komu przysługuje dofinansowanie

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego może otrzymać osoba niepełnosprawna zamieszkująca na terenie miasta Elbląga, jeżeli:

– zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

– gdy spełnia kryterium dochodowe

Wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed pozyskaniem informacji o przydzieleniu środków PFRON oraz zawarciem umowy

Na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej kwocie

Katalog sprzętu rehabilitacyjnego wraz z maksymalną kwotą dofinansowania ze środków Funduszu dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności:

1) hydromasaż –do kwoty 700 zł.,
2) łóżko rehabilitacyjne – z wyposażeniem do rehabilitacji – do kwoty 2 000 zł. ,
3) wanienka do masażu stóp do kwoty 200 zł.,
4) rower rehabilitacyjny –stacjonarny – do kwoty 600 zł.,
5) rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – do kwoty 500 zł.,
6) bieżnia – do kwoty 700 zł.,
7) orbitrek – do kwoty 700 zł.,
8) inne – do kwoty 700 zł.

 Wymagane dokumenty

Niezbędnym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego jest:

– posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

– posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu,

– Postanowienie Sądu lub Pełnomocnictwo Notarialne w przypadku wniosku dotyczącego podopiecznego/ ubezwłasnowolnionego.