Komu przysługuje dofinansowanie do likwidacji w komunikowaniu się

 O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im kontakty z otoczeniem i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności, w szczególności:

 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu i mowy (wynikającą z orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego),
 • z niepełnosprawnością intelektualną (dotyczy zwłaszcza dzieci i młodzieży uczącej się, u której niepełnosprawność powoduje bierność, którą należy stale pobudzać i mobilizować do aktywności),
 • z dysfunkcją narządu ruchu powodującą znaczne ograniczenie w poruszaniu się

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON,

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Na co można uzyskać dofinansowanie 

 Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup fabrycznie nowych urządzeń, który w szczególności obejmuje:

 • sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem,
 • specjalistyczne oprogramowanie,
 • telefon przystosowany do osoby niepełnosprawnej,
 • powiększalnik, lupa,
 • oprogramowanie udźwiękawiające,
 • słuchawki do TV,
 • program MÓWIK+tablet,
 • czujnik płaczu dziecka

 W jakiej wysokości przysługuje dofinasowanie

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu może wynosić do 95% zweryfikowanej ceny zakupu urządzeń, nie więcej jednak niż:

 • do kwoty 2 500 zł (sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem)
 • do kwoty 2 000 zł (specjalistyczne oprogramowanie komputerowe )
 • do kwoty 1 500 zł – lupy elektroniczne
 • do kwoty 1 800 zł – program MÓWIK + tablet
 • do kwoty 1 000 zł – czujnik płaczu dziecka,
 • pozostały sprzęt do  700 zł.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed pozyskaniem informacji o przydzieleniu środków PFRON oraz zawarciem umowy

Druki do pobrania