Komu przysługuje dofinansowanie

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON

Na co można uzyskać dofinansowanie 

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup i montaż urządzeń zakupionych na podstawie faktury, który w szczególności obejmuje:

1) schodołaz
2) taboret prysznicowy
3) siedzisko wannowe
4) krzesło toaletowe
5) nadstawka sedesowa
6) podnośnik kąpielowy
7) podnośnik sufitowy
8) i inne

W jakiej wysokości przysługuje dofinasowanie

Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosić może do 95% zweryfikowanej ceny zakupu urządzeń (wraz  z montażem), nie więcej jednak niż:

1) do kwoty 12 000 zł  (schodołaz),
2) do kwoty 4 000 zł (podnośnik kąpielowy)
3) do kwoty 4000 zł (podnośnik sufitowy)
4) pozostałe do kwoty 400 zł

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed pozyskaniem informacji o przydzieleniu środków PFRON oraz zawarciem umowy.

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

W pierwszej kolejności pozytywnemu rozpatrzeniu będą podlegały wnioski złożone przez osoby ze znacznymi trudnościami w poruszaniu się tzn.: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, przy pomocy balkonika, niewidome ( znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne).

Dokumenty do pobrania

oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą

Wniosek-bariery-techniczne

zaświadczenie lekarskie do barier