Komu przysługuje dofinansowanie

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON

Na co można uzyskać dofinansowanie 

 • Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup i montaż urządzeń zakupionych na podstawie faktury, które w szczególności obejmują:
 • schodołaz,
 • taboret prysznicowy,
 • łóżko wspomagające obsługę osoby niepełnosprawnej,
 • siedzisko wannowe,
 • krzesło toaletowe,
 • nadstawka sedesowa,
 • podnośnik kąpielowy, sufitowy, transportowy itp,
 • uchwyty dla niepełnosprawnych,
 • i inne.
 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych może wynosić do 95% zweryfikowanej ceny zakupu urządzeń (wraz  z montażem), nie więcej jednak niż:
 • do kwoty 12 000 zł (schodołaz),
 • do kwoty 4 000 zł (podnośnik kąpielowy, sufitowy, transportowe itp.),
 • do kwoty 2 000,00 zł (łóżko wspomagające obsługę osoby niepełnosprawnej),
 • do kwoty 220 zł (uchwyty dla niepełnosprawnych),
 • pozostałe do kwoty 400 zł.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed pozyskaniem informacji o przydzieleniu środków PFRON oraz zawarciem umowy.

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

W pierwszej kolejności pozytywnemu rozpatrzeniu będą podlegały wnioski złożone przez osoby ze znacznymi trudnościami w poruszaniu się tzn.: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, przy pomocy balkonika, niewidome ( znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne).

Dokumenty do pobrania