Komu przysługuje dofinansowanie

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON

Na co można uzyskać dofinansowanie 

  1. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup i montaż urządzeń zakupionych na podstawie faktury, które w szczególności obejmują:

1) schodołaz
2) taboret prysznicowy
3) siedzisko wannowe
4) krzesło toaletowe
5) nadstawka sedesowa
6) podnośnik kąpielowy, sufitowy, transportowy itp.
7) uchwyty dla niepełnosprawnych
8) i inne

  1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych może wynosić do 95% zweryfikowanej ceny zakupu urządzeń (wraz  z montażem), nie więcej jednak niż:

1) do kwoty 12 000 zł  (schodołaz),
2) do kwoty 4 000 zł (podnośnik kąpielowy, sufitowy, transportowe itp.)
3) do kwoty 220 zł (uchwyty dla niepełnosprawnych)
4) pozostałe do kwoty 400 zł

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed pozyskaniem informacji o przydzieleniu środków PFRON oraz zawarciem umowy.

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

W pierwszej kolejności pozytywnemu rozpatrzeniu będą podlegały wnioski złożone przez osoby ze znacznymi trudnościami w poruszaniu się tzn.: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, przy pomocy balkonika, niewidome ( znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne).

Dokumenty do pobrania

oświadczenie b.techniczne i komunikowanie

Wniosek RS LBT

zaświadczenie lekarskie b.techniczne i komunikowanie