POMOC DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową ma charakter programu terapeutycznego, w którym nie podejmuje się tradycyjnie rozumianych interwencji wobec osób stosujących przemoc domową (wezwania policji, złożenie doniesienia do prokuratury czy też zawiadomienie sądu rodzinnego).

Program ten nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom stosującym przemoc domową w związku ze stosowaniem przemocy, jak również w związku innymi problemami, z którymi borykają się te osoby.

Podjęcie tego rodzaju działania interwencyjnego bardzo często jest niezbędnym czynnikiem doprowadzającym osoby stosujące przemoc do szukania pomocy psychologicznej, rozważania zmiany swojego zachowania, poszukiwania innych możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie.

Inną formą wsparcia dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej jest terapia leczenia uzależnień od alkoholu odbywająca się w dostępnych na terenie Elbląga ośrodkach leczenia uzależnień.