Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.
 • W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenie Ci pomocy medycznej. Możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej.
 • Jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-120-002 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy
  Domowej „Niebieska Linia”, (poniedziałek – sobota 8.00 – 22.00, niedziela
  i święta 8.00 – 16.00).

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodka Wsparcia
 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
 • Ośrodka Przemocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP)
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.