Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Wydanie karty jest nieodpłatne natomiast opłata za duplikat karty wynosi od 1 marca 2023r.  –  13 zł, które należy wpłacić na konto ECUS:

97 1020 1811 0000 0802 0334 9008
Ponadto informujemy, że wysokość opłaty za domówienie drugiej formy karty wynosi 10zł.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:
– w wieku do ukończenia 18 roku życia,

– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Katalog ulg i zwolnień

Obowiązujący katalog ulg i zwolnień dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
– https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek
– https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

Dokumenty– do pobrania:

Składanie wniosków

– osobiście w punkcie przyjęć klienta w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

– elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia, https://empatia.mpips.gov.pl/

 

Dodatkowe informacje

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne