Od 1 lutego 2014 r. na terenie Gminy Miasto Elbląg wdrażany jest Program „Karta Dużej Rodziny”, zmierzający do poprawy warunków życiowych elbląskich rodzin.
W Programie mogą uczestniczyć rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie Elbląga, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie „Karty Dużej Rodziny” można złożyć w punkcie przyjęć klienta Elblaskiego Centrum Usług Społecznych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczególowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (55) 625-61-97

Dokumenty do pobrania

Regulamin

– wniosek o wydanie Karty

– Katalog zniżek

– cennik opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblagu w ramach „Karty Dużej Rodziny”

– Partnerzy

– Deklaracja Partnerstwa w Programie „Karty Dużej Rodziny”