Baner

Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym

Legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydaje się:

  • Osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, na podstawie ostatniego orzeczenia

UWAGA: Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:

  • 5 lat dla dzieci (posiadających orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych)
  • 10 lat dla osób dorosłych w wieku do 60 lat (posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe)
  • Bezterminowo dla osób, które ukończyły 60 rok życia (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe)

Legitymacja osoby niepełnosprawnej od dnia 1 września 2017 r. wydawana jest tylko i wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia w formie karty plastikowej.

  • Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
  • Symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej .
  • Symbol przyczyny niepełnosprawności jak i stopień niepełnosprawności (w przypadku osób po 16 roku życia) wpisywany jest na legitymacji za pomocą fotokodu.

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności opłata za wystawienie duplikatu wynosi 15 zł.

Opłatę za duplikat legitymacji mieszkańcy Elbląga wnoszą na konto:97 1020 1811 0000 0802 0334 9008 BANK PKO BP
lub w punkcie kasowym Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – Elbląg ul. Winna 9 w godz. 9-14.

W przypadku legitymacji wydanych do dnia 31 sierpnia 2017 r. duplikatu nie stosuje się.

UWAGA! Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje jedynie wnioski o wydanie legitymacji i wprowadza dane do systemu informatycznego. Produkcją blankietów i ich personalizacją zajmuje się podmiot zewnętrzny, wyłoniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie jest możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku. Legitymację Osoby Niepełnosprawnej wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

WZÓR LEGITYMACJI DLA OSOBY DOROSŁEJ

Wzór legitymacja osoba niepełnosprawna

WZÓR LEGITYMACJI DLA DZIECKA