Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Elblagu, przy ul. Zamkowej 16a (w budynku dawnej szkoły zawodowej). Zespół pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30

  • Pokój nr 5 
    Gabinet lekarski

  • Pokój nr 7
    Gabinet specjalisty