Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Elblagu, przy ul. Zamkowej 16a (w budynku dawnej szkoły zawodowej). Zespół pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30

 • Pokój nr 1 
  Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów, udzielanie informacji,
  tel. 55 625-61-70

 • Pokój nr 5 
  Gabinet lekarski

 • Pokój nr 7
  Gabinet specjalisty