Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, za niepełnosprawną są następujące kryteria:

  • Przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych (określonych w rozporządzeniu) przekraczający 12 miesięcy,
  • Niezdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodująca konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku,
  • Znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu bądź poza nim.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

1. Zasiłku pielęgnacyjnego,
2. Świadczenia pielęgnacyjnego,
3. Korzystania z ulg i uprawnień np.: (karta parkingowa, zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju, konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby).

Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.