Rodzina jest podstawową formą życia społecznego. Jej prawidłowe funkcjonowanie jest gwarancją właściwego rozwoju każdego jej członka, dlatego też tak istotne jest wspieranie i wzmacnianie rodziny.

Trzeba podkreślić, że rodzina jest głównym środowiskiem rozwoju dziecka. Czasami jednak zdarza się, że rodzina nie potrafi w prawidłowy sposób wypełniać swoich funkcji, nie potrafi sprostać swoim obowiązkom przede wszystkim względem dzieci i nie potrafi samodzielnie rozwiązywać swoich problemów. Elbląskie Centrum Usług Społecznych podejmuje cały szereg działań na rzecz osób i rodzin borykających się z problemami codziennego życia jak również na rzecz tych rodzin, które nie są w stanie w dostatecznie dobry sposób wypełniać swoich funkcji.

Wsparciem w tym zakresie zajmuje się w strukturze ECUS głównie Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Wśród podejmowanych form pomocy wymienić można m. in. rodzinną pieczę zastępczą, asystenturę rodziny czy też pracę socjalną na rzecz osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania.