Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje szereg działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, aby stworzyć jak najlepsze warunki do ich godnego życia i poprawić komfort codziennego funkcjonowania.

W Elblągu, podobnie zresztą jak w skali całego kraju przybywa osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoby starsze i niepełnosprawne to często osoby samotne, którym najczęściej pomaga najbliższa rodzina. Czasami jednak opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi to dla rodziny wyzwanie ponad ich siły. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie ze wsparcia jakie proponuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Organizacją różnych form wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zajmuje się w strukturze ECUS Dział Usług. Zakres realizowanego wsparcia jest szeroki i obejmuje m. in. pobyt w Domu Dziennego Pobytu bądź też w Środowiskowych Domach Samopomocy, pobyt w Domach Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i teleopiekę.