Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie wsparcia, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Na terenie Miasta Elbląga specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczą pielęgniarki neuropsychiatryczne z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c. Do zakresu świadczonych usług należy m. in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja, jako wspieranie procesu leczenia oraz rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych części organizmu.

Przyznanie świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych lub Kierownika Działu Usług określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zasadność przyznania takiej formy pomocy.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m. in.:

1. Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
5. Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada,
6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:
• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.

Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023 wynosi 72,40 zł i została ustalona Zarządzeniem Nr 42/202 Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z dnia 7 listopada 2022 r.

Podział terenu Gminy Miasto Elbląg na rejony dla pracowników socjalnych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Aby usprawnić kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania, w tabeli podano również aktualne numery telefonu.

Nazwa ulicy Imię i nazwisko pracownika socjalnego Nr tel

55-625-…

OSOBY SPOZA ELBLĄGA (ŚDS) Agnieszka Butryn 61-76
1 Maja Hanna Cysarz-Buczek 61-45
3 Maja Hanna Cysarz-Buczek 61-45
12-go Lutego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
13-go Elbląskiego Pułku wolny rejon 61-29
Agrykola wolny rejon 61-29
Akacjowa Arkadiusz Kulma 61-45
Aleja Jana Pawła II Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Andersa Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Armii Krajowej Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Artyleryjska Arkadiusz Kulma 61-45
Asnyka Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Augustowska Arkadiusz Kulma 61-45
Baczyńskiego EP-Agnieszka Butryn 61-77
Bałuckiego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Barona Olga Tryba 61-99
Bartnicza EP-Agnieszka Butryn 61-76
Batorego Karolina Częścik 61-98
Bażyńskiego Magdalena Witkowska 61-98
Bednarska Agnieszka Butryn 61-76
Bema wolny rejon 61-29
Beniowskiego Ewa Karbowska 61-99
Beskidzka Arkadiusz Kulma 61-45
Bociania Agnieszka Butryn 61-76
Bohaterów Monte Cassino Arkadiusz Kulma 61-45
Bohaterów Westerplatte Ewa Karbowska 61-99
Bosmańska Ewa Karbowska 61-99
Boya-Żeleńskiego EP-Agnieszka Butryn 61-76
Bożego Ciała Olga Tryba 61-99
Braniewska Arkadiusz Kulma 61-45
Braterstwa Broni Arkadiusz Kulma 61-45
Broniewskiego Anna Okupska 61-77
Browarna Karolina Częścik 61-98
Brzechwy Anna Okupska 61-77
Brzeska Karolina Częścik 61-98
Brzozowa Ewa Karbowska 61-99
Bukowa Magdalena Witkowska 61-98
Bulwar Z. Augusta Agnieszka Butryn 61-76
Bydgoska wolny rejon 61-29
Bytomska Arkadiusz Kulma 61-45
Chełmońskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Chmurna Agnieszka Butryn 61-76
Chocimska Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Chopina Magdalena Witkowska 61-98
Chrobrego wolny rejon 61-29
Cicha Ewa Karbowska 61-99
Cisowa Magdalena Witkowska 61-98
Czarneckiego Arkadiusz Kulma 61-45
Czerniakowska Agnieszka Butryn 61-76
Czerwonego Krzyża Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Częstochowska EP-Agnieszka Butryn 61-76
Czołgistów Arkadiusz Kulma 61-45
Czuchnowskiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Daleka Arkadiusz Kulma 61-45
Daszyńskiego Olga Tryba 61-99
Dąbrowskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Dębowa Arkadiusz Kulma 61-45
Dojazdowa Agnieszka Butryn 61-76
Dolna Ewa Karbowska 61-99
Donimirskich Olga Tryba 61-99
Druska Arkadiusz Kulma 61-45
Druskiennicka EP-Agnieszka Butryn 61-76
Drzewna Agnieszka Butryn 61-76
Dworkowa EP-Agnieszka Butryn 61-76
Działdowska Karolina Częścik 61-98
Działkowa wolny rejon 61-29
Elektryczna Karolina Częścik 61-98
Fabryczna Agnieszka Butryn 61-76
Fałata Ewa Karbowska 61-99
Firleja Arkadiusz Kulma 61-45
Flisaków Arkadiusz Kulma 61-45
Formierzy Magdalena Witkowska 61-98
Fredry Adriana Wiśniewska 61-76
Freta Agnieszka Butryn 61-76
Fromborska EP-Agnieszka Butryn 61-76
Gabrysiak Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Gałczyńskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Garbary Agnieszka Butryn 61-76
Garncarska Agnieszka Butryn 61-76
Garnizonowa Arkadiusz Kulma 61-45
Gdańska Agnieszka Butryn 61-76
Gdyńska EP-Agnieszka Butryn 61-76
Giełdowa Agnieszka Butryn 61-76
Giermków Agnieszka Butryn 61-76
Gimnazjalna Agnieszka Butryn 61-76
Głogowa EP-Agnieszka Butryn 61-76
Godlewskiego Agnieszka Butryn 61-76
Gojawiczyńskiej EP-Agnieszka Butryn 61-76
Gołębia Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Górnośląska wolny rejon 61-29
Grabowa Magdalena Witkowska 61-98
Grażyny Olga Tryba 61-99
Grobla Św. Jerzego wolny rejon 61-29
Grochowska Agnieszka Butryn 61-76
Grodzieńska EP-Agnieszka Butryn 61-76
Grota Roweckiego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Grottgera Arkadiusz Kulma 61-45
Grudziądzka wolny rejon 61-29
Grunwaldzka Adriana Wiśniewska 61-76
Gwiezdna Olga Tryba 61-99
Helska Olga Tryba 61-99
Herberta EP-Agnieszka Butryn 61-76
Hetmańska Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Hodowlana Anna Okupska 61-77
Huzarska Agnieszka Butryn 61-76
Idzikowskiego Adriana Wiśniewska 61-76
Iławska EP-Agnieszka Butryn 61-76
Iwaszkiewicza EP-Agnieszka Butryn 61-76
Jagodowa EP-Agnieszka Butryn 61-76
Janowska Agnieszka Butryn 61-76
Jarzębinowa Magdalena Witkowska 61-98
Jasna Arkadiusz Kulma 61-45
Jaśminowa Ewa Karbowska 61-99
Jaworowa Magdalena Witkowska 61-98
Jelenia Dolina EP-Agnieszka Butryn 61-76
Jemiołowa Magdalena Witkowska 61-98
Jesionowa Magdalena Witkowska 61-98
Jodłowa Magdalena Witkowska 61-98
Junaków Adriana Wiśniewska 61-76
Kajki Ewa Karbowska 61-99
Kalenkiewicza Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Kalinowa Magdalena Witkowska 61-98
Kaliska EP-Agnieszka Butryn 61-76
Kamienna EP-Agnieszka Butryn 61-76
Karowa Olga Tryba 61-99
Karpińskiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Kartuska Arkadiusz Kulma 61-45
Kasprowicza EP-Agnieszka Butryn 61-76
Kasprzaka Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Kasztanowa Arkadiusz Kulma 61-45
Kaszubska Magdalena Witkowska 61-98
Katowicka EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Kiedrzyńskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Kielecka Adriana Wiśniewska 61-76
Kilińskiego Adriana Wiśniewska 61-76
Klasztorna Agnieszka Butryn 61-76
Klimuszki Karolina Częścik 61-98
Klonowa Arkadiusz Kulma 61-45
Kłoczowskiego Anna Okupska 61-77
Kmicica Arkadiusz Kulma 61-45
Kochanowskiego Adriana Wiśniewska 61-76
Kolejowa Arkadiusz Kulma 61-45
Komeńskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Konopnickiej EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Kopernika Magdalena Witkowska 61-98
Korczaka Anna Okupska 61-77
Kossaka Arkadiusz Kulma 61-45
Kosynierów Gdyńskich Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Kościuszki wolny rejon 61-29
Kotwicza Agnieszka Butryn 61-76
Kowalska Agnieszka Butryn 61-76
Kowieńska EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Krakowska Anna Okupska 61-77
Krakusa Karolina Częścik 61-98
Kraszewskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Kręgielna Olga Tryba 61-99
Królewiecka Magdalena Witkowska 61-98
Krótka Agnieszka Butryn 61-76
Krucza wolny rejon 61-29
Kruczkowskiego EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Krzywoustego Anna Okupska 61-77
Krzyżanowskiego Ewa Karbowska 61-99
Ks. Ściegiennego wolny rejon 61-29
Kumieli Agnieszka Butryn 61-76
Kupiecka Agnieszka Butryn 61-76
Kuśnierska Agnieszka Butryn 61-76
Kwiatkowskiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Kwiatowa wolny rejon 61-29
Lassoty Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Legionów Anna Okupska 61-77
Leszczynowa Magdalena Witkowska 61-98
Leszczyńskiego EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Leśmiana EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Leśna Magdalena Witkowska 61-98
Leszno Agnieszka Butryn 61-76
Lidzbarska Arkadiusz Kulma 61-45
Lipowa Magdalena Witkowska 61-98
Lotnicza Adriana Wiśniewska 61-76
Lubartowska Ewa Karbowska 61-99
Lubelska Anna Okupska 61-77
Lubraniecka Karolina Częścik 61-98
Łączności Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Łąkowa Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Łęczycka Arkadiusz Kulma 61-45
Łokietka Anna Okupska 61-77
Łomżyńska Adriana Wiśniewska 61-76
Łowicka Anna Okupska 61-77
Łódzka Adriana Wiśniewska 61-76
Łubinowa Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Łukasińskiego EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Makuszyńskiego EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Malborska Adriana Wiśniewska 61-76
Marymoncka Magdalena Witkowska 61-98
Mączna Agnieszka Butryn 61-76
Matejki Karolina Częścik 61-98
Mazurska Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Mennicza Agnieszka Butryn 61-76
Metalowców Magdalena Witkowska 61-98
Mickiewicza Arkadiusz Kulma 61-45
Mielczarskiego Adriana Wiśniewska 61-76
Mierosławskiego wolny rejon 61-29
Mieszka I Anna Okupska 61-77
Modlińska EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Modrzewiowa Magdalena Witkowska 61-98
Moniuszki Magdalena Witkowska 61-98
Morcinka Adriana Wiśniewska 61-76
Morszyńska Arkadiusz Kulma 61-45
Mostowa Agnieszka Butryn 61-76
Myliusa EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Nałkowskiej EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Narciarska Adriana Wiśniewska 61-76
Narutowicza Magdalena Witkowska 61-98
Natolińska Arkadiusz Kulma 61-45
Neonowa Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Niborska Arkadiusz Kulma 61-45
Nieczuja-Ostrowskiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Niemcewicza EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Niepodległości Anna Okupska 61-77
Niska Ewa Karbowska 61-99
Nitschmanna Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Nizinna Agnieszka Butryn 61-76
Norwida Magdalena Witkowska 61-98
Nowa Olga Tryba 61-99
Nowodworska Agnieszka Butryn 61-76
Nowogródzka EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Nowowiejska wolny rejon 61-29
Obrońców Pokoju Karolina Częścik 61-98
Oboźna Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Odlewników Magdalena Witkowska 61-98
Odrodzenia Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Odzieżowa Olga Tryba 61-99
Ogólna Anna Okupska 61-77
Ogrodowa Arkadiusz Kulma 61-45
Okrzei Karolina Częścik 61-98
Okrężna EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Okólnik Arkadiusz Kulma 61-45
Okulickiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Olchowa Magdalena Witkowska 61-98
Oliwska wolny rejon 61-29
Olkuska Adriana Wiśniewska 61-76
Olsztyńska Adriana Wiśniewska 61-76
Opolska Adriana Wiśniewska 61-76
Orężna Arkadiusz Kulma 61-45
Orkana EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Orla Agnieszka Butryn 61-76
Orzechowa Magdalena Witkowska 61-98
Orzeszkowej wolny rejon 61-29
Osiedle Marynarzy Ewa Karbowska 61-99
Osińskiego Olga Tryba 61-99
Ostrołęcka Agnieszka Butryn 61-76
Ostródzka EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Owocowa Ewa Karbowska 61-99
Pabianicka Arkadiusz Kulma 61-45
Paderewskiego Magdalena Witkowska 61-98
Panieńska Agnieszka Butryn 61-76
Pasłęcka Arkadiusz Kulma 61-45
Pawia EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Peryferyjna Arkadiusz Kulma 61-45
Pestalozziego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Piaskowa Agnieszka Butryn 61-76
Piechoty wolny rejon 61-29
Pilgrima wolny rejon 61-29
Piławska Karolina Częścik 61-98
Piłsudskiego EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Pińska EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Pionierska Ewa Karbowska 61-99
Piotrkowska Arkadiusz Kulma 61-45
Plac Dworcowy Adriana Wiśniewska 61-76
Plac Grunwaldzki Adriana Wiśniewska 61-76
Plac Jagiellończyka Olga Tryba 61-99
Plac Konstytucji Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Plac Słowiański Agnieszka Butryn 61-76
Plac Solidarności Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Plac Wolności Agnieszka Butryn 61-76
Płk. Dąbka Anna Okupska 61-77
Płocka Karolina Częścik 61-98
Płońska Arkadiusz Kulma 61-45
Pływacka Ewa Karbowska 61-99
Pocztowa Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Podchorążych wolny rejon 61-29
Podgórna Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Pokorna Karolina Częścik 61-98
Polderowa Agnieszka Butryn 61-76
Polna Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Pomorska EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Poprzeczna Karolina Częścik 61-98
Porazińskiej Anna Okupska 61-77
Portowa Karolina Częścik 61-98
Poświatowskiej EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Powst. Warszawskich Agnieszka Butryn 61-76
Poznańska Magdalena Witkowska 61-98
Prowiantowa Agnieszka Butryn 61-76
Próchnika Olga Tryba 61-99
Prusa Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Przy Bramie Targowej Agnieszka Butryn 61-76
Przybyszewskiego EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Przyjaźni Arkadiusz Kulma 61-45
Przymurze Mennicze Agnieszka Butryn 61-76
Pułaskiego wolny rejon 61-29
Pułtuska Arkadiusz Kulma 61-45
Pszeniczna Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Radomska Agnieszka Butryn 61-76
Ratuszowa Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Rawska Arkadiusz Kulma 61-45
Rechniewskiego Karolina Częścik 61-98
Reja Arkadiusz Kulma 61-45
Reymonta Arkadiusz Kulma 61-45
Robotnicza Olga Tryba 61-99
Rosnowskiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Różana Ewa Karbowska 61-99
Rumiankowa EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Rybacka Agnieszka Butryn 61-76
Rybna Agnieszka Butryn 61-76
Rycerska Agnieszka Butryn 61-76
Rydla EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Rypińska Karolina Częścik 61-98
Rzemieślnicza Agnieszka Butryn 61-76
Rzepakowa Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Rzepichy Arkadiusz Kulma 61-45
Rzeźnicka Agnieszka Butryn 61-76
Sadowa Arkadiusz Kulma 61-45
Saperów Arkadiusz Kulma 61-45
Sarnia EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Siedlecka Arkadiusz Kulma 61-45
Sienkiewicza wolny rejon 61-29
Sierzputowskiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Sikorskiego Magdalena Witkowska 61-98
Skierniewicka Anna Okupska 61-77
Skłodowskiej Magdalena Witkowska 61-98
Skrzydlata Adriana Wiśniewska 61-76
Skwer M. Sawicza Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Skwer W. Rebinina Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Skwer Ferdinanda Schichaua Ewa Karbowska 61-99
Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej Olga Tryba 61-99
Słonecznikowa Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Służebna Agnieszka Butryn 61-76
Słoneczna Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Słowackiego Adriana Wiśniewska 61-76
Smolna Magdalena Witkowska 61-98
Sobieskiego Anna Okupska 61-77
Sochaczewska Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Sokola wolny rejon 61-29
Sopocka Agnieszka Butryn 61-76
Sosnowa EP-Agnieszka Nalborska 61-44
Sowia wolny rejon 61-29
Spacerowa Magdalena Witkowska 61-98
Społeczna EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Staffa EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Starowiejska wolny rejon 61-29
Stary Rynek Agnieszka Butryn 61-76
Stawidłowa Agnieszka Butryn 61-76
Stawowa EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Stefczyka Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Stoczniowa Olga Tryba 61-99
Strażnicza Agnieszka Butryn 61-76
Struga wolny rejon 61-29
Strumykowa EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Studzienna Agnieszka Butryn 61-76
Sucharskiego Ewa Karbowska 61-99
Sukiennicza Agnieszka Butryn 61-76
Sulimy Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Suwalska EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Syrokomli EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Szańcowa Agnieszka Butryn 61-76
Szarych Szeregów Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Szczecińska Anna Okupska 61-77
Szczygla EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Szkolna Agnieszka Butryn 61-76
Szpitalna Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Sztumska wolny rejon 61-29
Szucha Anna Okupska 61-77
Szwoleżerów Arkadiusz Kulma 61-45
Szymanowskiego Magdalena Witkowska 61-98
Ścieżka Kościelna Agnieszka Butryn 61-76
Ślepa wolny rejon 61-29
Ślusarska Agnieszka Butryn 61-76
Świerkowa Ewa Karbowska 61-99
Świętego Ducha Agnieszka Butryn 61-76
Świętego Floriana Arkadiusz Kulma 61-45
Tamka Agnieszka Butryn 61-76
Tarnopolska EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Tarnowska EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Tartaczna Agnieszka Butryn 61-76
Tczewska wolny rejon 61-29
Teatralna Olga Tryba 61-99
Topolowa Karolina Częścik 61-98
Toruńska wolny rejon 61-29
Traugutta wolny rejon 61-29
Trasa Unii Europejskiej Karolina Częścik 61-98
Trybunalska Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Turbinowców Magdalena Witkowska 61-98
Tuwima Anna Okupska 61-77
Tysiąclecia Agnieszka Butryn 61-76
Ułańska Arkadiusz Kulma 61-45
Urocza Ewa Karbowska 61-99
Wałowa Olga Tryba 61-99
Wapienna Agnieszka Butryn 61-76
Warmińska Arkadiusz Kulma 61-45
Warszawska Agnieszka Butryn 61-76
Waryńskiego Magdalena Witkowska 61-98
Węgrowska Karolina Częścik 61-98
Wiązowa Magdalena Witkowska 61-98
Widok Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Wiejska Karolina Częścik 61-98
Wierzbowa Arkadiusz Kulma 61-45
Wieżowa Agnieszka Butryn 61-76
Wigilijna Agnieszka Butryn 61-76
Wilcza EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Wileńska EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Willowa Arkadiusz Kulma 61-45
Winna Agnieszka Butryn 61-76
Winnicka EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Wiślicka EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Witkiewicza EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Witosa wolny rejon 61-29
Władysława IV Magdalena Witkowska 61-98
Wodna Agnieszka Butryn 61-76
Wojska Polskiego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Wrzosowa EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Wschodnia wolny rejon 61-29
Wspólna wolny rejon 61-29
Wybickiego Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29
Wybrzeże Gdańskie Agnieszka Butryn 61-76
Wyczółkowskiego Arkadiusz Kulma 61-45
Wyspiańskiego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Wyżynna Arkadiusz Kulma 61-45
Zacisze Agnieszka Butryn 61-76
Zagłoby Arkadiusz Kulma 61-45
Zagonowa Agnieszka Butryn 61-76
Zajchowskiego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Zakątek EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Zakopiańska EP-Arkadiusz Kulma 61-45
Zamkowa Agnieszka Butryn 61-76
Zielona Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Związku Jaszczurczego Hanna Cysarz-Buczek 61-45
Żeglarska Ewa Karbowska 61-99
Żeromskiego Adriana Wiśniewska 61-76
Żuławska Agnieszka Butryn 61-76
Żurawia wolny rejon 61-29
Żyrardowska EP-Arkadiusz Kulma 61-76
Żytnia Małgorzata Kasprzyk-Sawościan 61-29