Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Elblągu zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację niektórych zadań publicznych – usług społecznych. Poniżej link do ogłoszenia:

>>>OGŁOSZENIE KONKURSOWE<<<

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało spakowane. Przed jego otwarciem należy do przygotowanego wcześniej pustego folderu skopiować wszystkie pliki dostępne pod powyższym linkiem. Następnie należy dwukrotnie kliknąć na plik załączniki.exe i w oknie, które się pojawi kliknąć na extract. Pojawi się nowy folder, w którym znajdziecie Państwo ogłoszenie wraz z załącznikami.

Oferty należy składać osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 (wejście od strony ul. 12 Lutego) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r., do godziny 10:00.

Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami udostępniamy również poniżej, bez konieczności rozpakowywania plików.

Ogłoszenie_konkurs_pakiet_3

regulamin zadanie 1

regulamin zadanie 2

regulamin zadanie 3

regulamin zadanie 4

regulamin zadanie 5

regulamin zadanie 6

regulamin zadanie 7

regulamin zadanie 8,9,10,11,12,13,14

regulamin zadanie 15

regulamin zadanie 16

regulamin zadanie 17

regulamin zadanie 18,19,20

regulamin zadanie 21

załącznik_dostępność

zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO